BLOG

P

21 października 2014 Wnioski po sezonie 2014 – Rozmieszczenie paśników w parku hodowlanym

„Jakie powinno być rozmieszczenie palet w parku hodowlanym?”

Odpowiedź: Paśniki, w naszym przypadku o wymiarach 1,00m x 0,50m, układamy w taki sposób, aby zachować łatwy dostęp do każdego z nich. Czyli każdy pas złożony z dwóch rzędów paśników oddzielamy ścieżką (0,5m). Wkładając paśnik w roślinności pozostawiamy 0,3 m od ścieżek i 0,5 m do 1m między paśnikami. Oczywiście dookoła całego parku hodowlanego, wzdłuż ogrodzenia antyucieczkowego, pozostawiamy metrowy pas bez roślinności. Zabezpieczamy się w ten sposób przed masową ucieczką ślimaków. I co najważniejsze – nie żałujemy paśników – im więcej paśników wstawimy w parku z zachowaniem takich odstępów, tym lepiej.

Jak założyć własną Hodowlę Ślimaka?

Komentarze:


Dodaj komentarz