BLOG

B

5 maja 2014 Zagęszczenie ślimaków / osesków w parku hodowlanym

Teoria: Planując ilość ślimaków w parku hodowlanym uwzględnia się następujące wartości: przeciętnie przyjmuje się, że z jednego kokonu złożonego przez ślimaka Aspersa Muller uzyskuje się ok. 100 jajeczek, czyli po wykluciu można przyjąć ok. 90 ślimaków.

Nie należy przegęszczać ślimaków w parku hodowlanym.

Możliwe zagęszczenie to 250-500 szt. ślimaka na m2 pola do tuczu, a z naszego doświadczenia wynika, że najbardziej optymalnym zagęszczeniem jest ilość 400 szt. na m2. Ilość ta odpowiada 4 kokonom na m2. Przy takim zagęszczeniu mamy najmniejsze straty i najbardziej wyrównany wzrost ślimaka.

 Praktyka: Wiadomo, że jak mamy ograniczoną powierzchnie hodowlaną, a ślimaki dobrze niosą, to nie wyrzucimy nadwyżki do śmietnika, tylko wpuszczamy ją do parku. Starajmy się jednak nadmiernie nie przegęszczać. Więcej nie zawsze oznacza lepiej, bo można na tym stracić (karłowacenie ślimaków w czasie tuczu). Przy każdym większym zagęszczeniu trzeba również pamiętać o dołożeniu odpowiednio więcej paśników na polu i dbaniu o utrzymanie roślinności w całym okresie tuczu.

Jak założyć własną Hodowlę Ślimaka?

Komentarze:


Dodaj komentarz