BLOG

Obrazek wyróżniający Aktualizacja Programu Dotacyjnego: Rozwój Małych Gospodarstw 2023 – Hodowla Ślimaków
H

18 września 2023 Aktualizacja Programu Dotacyjnego: Rozwój Małych Gospodarstw 2023 – Hodowla Ślimaków

W związku z najnowszymi zmianami w programie Rozwój Małych Gospodarstw 2023, pragniemy dostarczyć Państwu najbardziej aktualne i istotne informacje dotyczące możliwości pozyskania dotacji na hodowlę ślimaków.

Zmiana Terminu Naboru Wniosków

Nabór wniosków odbędzie się od 28 września do 27 października 2023 roku. Prosimy o zapoznanie się z wymaganymi dokumentami i przygotowanie ich zgodnie z wytycznymi.

Kryteria Kwalifikacji

  1. Typ przedsiębiorstwa: Dotacje są dostępne dla rolników spełniających definicję mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.
  2. Wielkość gospodarstwa: Kwalifikują się gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych minimum 1 ha i wartości ekonomicznej poniżej 25 tys. euro.
  3. Przychód: Rolnik musi wykazać przychód ze sprzedaży produktów rolnych na poziomie co najmniej 5 tys. zł.

Dostępne Środki

  • Dotacja w wysokości 120 tys. zł dla gospodarstw prowadzących produkcję ekologiczną.
  • Dotacja w wysokości 100 tys. zł dla pozostałych gospodarstw.

Wykorzystanie Dotacji

Środki można przeznaczyć na:

  • Zakup nowych maszyn i urządzeń
  • Inwestycje budowlane i modernizacje
  • Wyposażenie budynków gospodarczych
  • Wartości niematerialne i prawne

Procedura Wypłaty

Dotacja jest wypłacana w dwóch ratach: 80% po rozpoczęciu realizacji biznesplanu i 20% jako zwrot części poniesionych kosztów.

Kontakt

Jeżeli spełniają Państwo kryteria i są zainteresowani pozyskaniem dotacji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

Zadzwoń i dowiedz się jak możemy Ci pomóc:
tel:+48 608 322 113

Jak założyć własną Hodowlę Ślimaka?

Komentarze:


Dodaj komentarz