BLOG

H

3 kwietnia 2013 Czynniki warunkujące hodowlę (reprodukcję) – zaobserwowane i ważne

Najważniejszymi elementami warunkującymi prawidłową i intensywną reprodukcję, obok odpowiedniego żywienia, są czynniki wzajemnie się warunkujące: temperatura, wilgotność i światło, czyli długość dnia.

Możemy hodować ślimaka Aspersa Muller obojętnie gdzie tzn. w dowolnych pomieszczeniach jakie posiadamy, nawet we własnym domu, byle były zachowane czynniki o których napisałam wyżej. Nie wystarczy tylko karmić i same się rozmnożą i odchowają. Wystarczy zachwianie jednego z czynników i cała hodowla zaczyna szwankować.

Przy zbyt małej wilgotności spada intensywność poruszania się i jedzenia, a co za tym idzie, spada rozrodczość. Przy zbyt krótkim okresie naświetlenia, cykl życiowy ulega rozregulowaniu, ślimaki przejdą w stan uśpienia zwanym stanem estywacji. Wszystko jest ze sobą powiązane, musi działać jak w zegarku.

Poniżej podaję optymalne parametry gwarantujące sukces hodowlany w okresie reprodukcji ślimaków z gatunku Helix Aspersa Muller:

– cykl dobowy: dzień 16 godzin, noc 8 godzin

– temperatura: 200C w ciągu dnia, 180C w nocy

– wilgotność: 70% w ciągu dnia, 85% w nocy

 

Jak założyć własną Hodowlę Ślimaka?

Komentarze:


Dodaj komentarz